Home
Feedback
Inhoud
Zoeken/Search

Effectief Presenteren

Nieuws
Individuele coaching
Effectief Presenteren
Toekomst Vormen
Roos van Leary
Stress en Ziekteverzuim
MBTI
Trainer/coach
Communicatiemodel
Begrippen NLP
BoekenNLP
Links

Hebt u dat nou ook dat de spreekbeurt op school een vervelende gebeurtenis was? Wat in jou zorgt ervoor dat je spreken voor een groep mensen nog steeds vervelend vindt? Hebt u zich ooit afgevraagd wat uw gedrag daarin stuurt? Hoe komen wij eigenlijk aan onze overtuigingen, waarden en angsten met betrekking tot het spreken voor groepen? 

Velen van u hebben negatieve ervaringen op school, in het werk als het gaat om een goede presentatie. En dan bedoelen wij vooral een presentatie waar u zich goed over voelt. Deze negatieve ervaring wordt vaak ook gekoppeld aan een beperkende beslissing in de trend van 'dit was eens, en nooit weer'. Dat zorgt ervoor dat u het presenteren steeds uit de weg zult gaan. Misschien krijgt u een (positief) gevoel van 'dit wil ik ook'  of  een (negatief) 'jaloers' gevoel bij de presentatie van die leuke collega die dat zo makkelijk doet.

MetaKonsult helpt u angsten op het gebied van spreken snel en doeltreffend te overwinnen. De training is daarom vooral gericht op het eigen proces van de cursist. Hoe makkelijk kun je voor een groep staan en hoe goed kun jij je daarover voelen? Hoe kun je spreken vanuit je kracht? Wat kan en moet je doen bij een presentatie? Hoe kun je maximale aandacht krijgen van je publiek? Naast inzicht in vaardigheden wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke processen.  Hoe komen wij eigenlijk aan onze overtuigingen, waarden en angsten met betrekking tot het spreken voor groepen? De hele training zal ertoe bijdragen aan makkelijker voor groepen staan. 

Cursusonderdelen:

 1. Leerstijlen;
 2. Taal in training
 3. Verbale en Non-verbale overdracht
 4. Presenteren
 5. Energie van de trainer
 6. Circle of excellence
 7. Metaforen
 8. Rapport
 9. Taalpatronen
 10. Sandwich feedback
 11. Metacognitie
 12. Hoe beheers je spanning
 13. Ankeren

 

Back ] Next ] Home ] Feedback ] Inhoud ] Zoeken/Search ] 

Nieuws ] Individuele coaching ] [ Effectief Presenteren ] Toekomst Vormen ] Roos van Leary ] Stress en Ziekteverzuim ] MBTI ] Trainer/coach ] Communicatiemodel ] Begrippen NLP ] BoekenNLP ] Links ]


Send mail to info@metakonsult.nl with questions or comments about this web site.
Copyright 2000 MetaKonsult Training en Coaching Verandering
Last modified: mei 03, 2001